1. Sådan bliver København en børneby i topklasse

  De første år er de mest afgørende for et barns udvikling. VI investerer derfor massivt i flere hænder og høj pædagogisk kvalitet. Af børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen og overborgmester Frank Jensen   Når lille Asta, Alfred og Ahmed får et farvelkram om morgenen i en af Københavns

 2. Pædagog-faglige organisationer har en nøglerolle

  Jesper Christensen ser frem til at samarbejde med LFS og BUPL København om at realisere minimumsnormeringer og øget pædagogisk kvalitet Københavns yngste kan se frem til en hverdag med mere og bedre voksenkontakt i børnehaven og vuggestuen. Med den nye budgetaftale har et politisk flertal på

 3. Ny uddannelse skal give akademikere mulighed for at blive pædagoger

  Forslag om ny merituddannelse, der kan gøre bachelorer til pædagoger på godt to år med løn under uddannelse Fra akademiker til pædagog på kun lidt over to år med løn under uddannelsen og tilbud om fast job bagefter. Sådan lyder hovedlinjen i et forslag om en ny meritpædagoguddannelse, som ligger

 4. København vil indføre minimumsnormeringer i 2022

  S og SF i København vil afsætte knap en halv milliard kroner til flere pædagoger og pædagogmedhjælpere i landets største kommune. Normeringer i landets daginstitutioner har været heftigt debatteret det seneste år. Både forældre og personale landet over har efterspurgt flere pædagoger og-medhjælpere

 5. København går nye veje for at give udsatte børn den bedste pædagogiske indsats

  Pressemeddelelse Københavns Kommune går med i alliancen Småbørnsløftet. Alliancen arbejder for at give børn bedre forudsætninger for en god skolegang. Op til to år. Så stor forskel kan der være på, hvordan børn har udviklet sig, når de begynder i skole. Det gælder både deres personlige, sociale og

 6. Børne- og ungdomsborgmesteren byder indsats for at få flere børn i daginstitution velkommen

  Pressemeddelelse Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er blevet enige om, at alle børn fra udsatte områder skal i et obligatorisk læringstilbud. Regeringen, Socialdemokratiet  og Dansk Folkeparti er i dag blevet enige om, at alle børn, der bor i udsatte byområder, skal være tilmeldt et

 7. Nyt bookingsystem til daginstitutioner tages i brug sommeren 2019

  Pressemeddelelse Det nye bookingssystem udskydes til sommeren 2019 for at tage højde for et kommende lovforslag fra regeringen. Det nye bookingsystem, der skal erstatte det nuværende ventelistesystem i pladsanvisningen af dagtilbud, træder først i kraft i løbet af sensommeren 2019. Beslutningen om

 8. Vuggestuer opfordres til at udvide antallet af børn fra 12 til 14 på stuerne

  Pressemeddelelse Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at forvaltningen skal kontakte vuggestuer med plads og opfordre til, at de udvider til 14 børn. I eftermiddag mødtes Børne- og Ungdomsudvalget for at træffe en beslutning om at etablere flere vuggestuepladser for at imødekomme det akutte

 9. Sagen om flere vuggestuepladser sendt tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget

  Pressemeddelelse Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen ser frem til at behandle alle løsningsforslag, som udvalgets medlemmer ønsker at få belyst. Et stort flertal i Borgerrepræsentationen har vedtaget at sende sagen om etablering af flere vuggestuepladser tilbage til børne- og

 10. Akut indsats for at oprette flere pladser i Københavns daginstitutioner

  Pressemeddelelse Byen vokser som aldrig før, og derfor må vi nu sætte akut ind for at sikre pasning til alle københavnske børn tæt på hjemmet. På torsdag skal Borgerrepæsentationen tage stilling til, hvordan København hurtigst muligt kan etablere ekstra vuggestuepladser, fordi kommunen lige nu