1. Ny uddannelse skal give akademikere mulighed for at blive pædagoger

    Forslag om ny merituddannelse, der kan gøre bachelorer til pædagoger på godt to år med løn under uddannelse Fra akademiker til pædagog på kun lidt over to år med løn under uddannelsen og tilbud om fast job bagefter. Sådan lyder hovedlinjen i et forslag om en ny meritpædagoguddannelse, som ligger

  2. Nyt bookingsystem til daginstitutioner tages i brug sommeren 2019

    Pressemeddelelse Det nye bookingssystem udskydes til sommeren 2019 for at tage højde for et kommende lovforslag fra regeringen. Det nye bookingsystem, der skal erstatte det nuværende ventelistesystem i pladsanvisningen af dagtilbud, træder først i kraft i løbet af sensommeren 2019. Beslutningen om