1. Sagen om flere vuggestuepladser sendt tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget

  Pressemeddelelse Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen ser frem til at behandle alle løsningsforslag, som udvalgets medlemmer ønsker at få belyst. Et stort flertal i Borgerrepræsentationen har vedtaget at sende sagen om etablering af flere vuggestuepladser tilbage til børne- og

 2. Folkeskolen- kan meget mere

  Artikel Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg. Med en styrket udskoling får vi en folkeskole, der giver børn kompetencer, de har brug for. Folkeskolen i København skal være så god, at alle forældre ser deres lokale distriktsskole som det naturlige førstevalg til deres børn. Ikke fordi det

 3. Fritidstilbud- stærke fællesskaber

  Artikel Klubber og fritidshjem skal have aktiviteter, som rammer børn og unge, ellers vælger de det fra. København skal have attraktive fritidstilbud og mødesteder til byens unge. Vi vil forbedre mulighederne for unge til at mødes på tværs af social baggrund i tilbud båret af fælles interesser.

 4. Sundhedspleje og dagtilbud- godt fra start

  Artikel En tryg barndom er den bedste forudsætning for et godt liv. Dagtilbudene er unikke til at give børn de optimale rammer for at udvikle sig. De første år af et barns liv er helt afgørende for, hvordan man klarer sig resten af livet, det viser forskningen. Derfor er det så vigtigt at komme