Sådan bliver København en børneby i topklasse

17.10.2020
De første år er de mest afgørende for et barns udvikling. VI investerer derfor massivt i flere hænder og høj pædagogisk kvalitet.
Af børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen og overborgmester Frank Jensen
 

Når lille Asta, Alfred og Ahmed får et farvelkram om morgenen i en af Københavns vuggestuer eller børnehaver, skal deres far og mor kunne tage afsked med ro i sindet. Med visheden om, at deres barn får en sjov og inspirerende dag, hvor barnet leger, lærer og udvikler sig. Hvor de voksne ser og hører barnet – og trøster, når der er behov for det.

Men gode daginstitutioner handler om mere end det. Hos Socialdemokratiet i København arbejder vi målrettet for at sikre, at alle børn – uanset baggrund – får de bedste muligheder for at udvikle sig og realisere deres drømme. Vi mener, at det er vores vigtigste politiske opgave at løfte alle børn, og være med til at give dem en god barndom. Derfor insisterer vi på at skabe høj pædagogiske kvalitet i alle byens daginstitutioner. 

Med den nye budgetaftale på rådhuset investerer vi nu massivt i daginstitutionerne. Både i flere hænder og høj pædagogisk kvalitet. For flere hænder kan ikke stå alene. Vi gør tre ting. Vi afsætter penge til at ansætte flere hænder, uddanne flere pædagoger og til at skabe en ny pædagogisk ledelsesuddannelse.

Historisk stor investering i børnene

For det første har vi sammen med SF fået et flertal af partier med på, at vi i København går foran og indfører minimumsnormeringer i 2022 – tre år før regeringen har lagt op til. Det er en historisk stor investering på knap en halv milliard kroner.

Minimumsnormeringer er et stort skridt i den rigtige retning. Men det er en udfordring, at der er mangel på pædagoger i hele landet og særligt i hovedstadsområdet.

Ledigheden for pædagoger er i bund, og færre søger ind på pædagoguddannelsen. Risikoen for en akut mangel på pædagoger er en national udfordring, som Københavns Kommune ikke kan løse alene. Men vi gør, hvad vi kan.

Derfor har vi for det andet afsat penge til at styrke rekrutteringen og uddannelsen af flere pædagoger. Vi vil fx videreuddanne endnu flere af vores dygtige pædagogmedhjælpere til pædagoger.

Desuden har vi været med til at foreslå en ny uddannelse til meritpædagog. Den er for akademikere, der føler, at de er havnet på en forkert hylde. De skal kunne blive pædagoger på lidt over to år med løn under uddannelsen. Interessen er stor. Vi mangler blot, at ansøgningen bliver godkendt af ministeriet.

Ny uddannelse for ledere

Men som sagt gør flere hænder det ikke alene. Vi skal også sikre, at vores dygtige pædagoger og ledere er klædt bedst muligt på til opgaven. Lederne i landets dagtilbud har en af velfærdssamfundets vigtigste ledelsesopgaver.

Derfor har vi som det tredje også afsat penge til en ny pædagogisk ledelsesuddannelse. Høj kvalitet i børnehøjde kræver nemlig ledere, som kan udvikle personalets arbejde med den fælles kerneopgave, så alle børn får de bedste muligheder for at trives, lære og udvikle sig.

Vi er godt på vej mod en børneby i topklasse. Tilbage i 80erne var København ikke den grønne, sprudlende og børnevenlige storby, vi kender i dag. Virksomhederne rykkede ud, arbejdsløsheden steg, og folk flyttede væk fra byen, særligt børnefamilierne. København var nedslidt, fattig og forurenet.

I dag er situationen en ganske anden. Børnefamilierne bliver boende og ønsker, at deres børn skal vokse op i København. Det er det største, vi som landets hovedstad kan opnå. Men vi kan ikke tage det for givet.

Målrettede kvalitetsløft 

Kvaliteten i vores daginstitutioner skal være noget af det, som får småbørnsforældrene til at blive i vores skønne by. De sidste 10 år har vi udvidet og bygget nye daginstitutioner for over tre milliarder kroner, så københavnske forældre kan få en plads i børnehave eller vuggestue maksimalt fire kilometer fra hjemmet – og de ikke, som førhen, risikerer at få en plads i den anden ende af byen.

Ud over gode fysiske rammer har vi arbejdet målrettet de seneste år med at løfte kvaliteten i byens daginstitutioner. Vi har blandt andet sørget for sund, økologisk og nærende mad i daginstitutionerne, så alle børn har de bedste forudsætninger for en god dag – også dem, der kommer fra hjem, hvor der ikke er overskud til at få smurt en sund madpakke.

Vi har sat særligt ind for at hjælpe de børn, der har det sværest. Vi har investeret i sociale normeringer og tidlig indsats i institutioner med mange udsatte børn, der blandt andet har fået tilknyttet en socialrådgiver, som kan hjælpe personale og forældre.

Det mest ambitiøse tilsyn 

Vi har indført landets vel nok mest ambitiøse pædagogiske tilsyn udviklet i samarbejde med førende pædagogiske forskere. Og indsatsen har båret frugt. Fra 2018 til 2019 er antallet af daginstitutioner, som vurderes at have behov for at rette op på forhold på mindst to områder, bragt ned med næsten en tredjedel – fra 41 til 28 ud af byens knap 400 daginstitutioner.

Vores pædagogiske tilsyn er et værktøj til at udvikle den pædagogiske kvalitet. Tilsynet har den positive effekt, at ledere og pædagoger i større grad reflekterer over egen praksis. Hvad gør vi godt, hvad kan gøres bedre, og hvad SKAL gøres bedre. 

Nu fortsætter vi det målrettede arbejde. For alle børn – uanset baggrund – skal have den bedste start på livet.