Pædagog-faglige organisationer har en nøglerolle

07.09.2020
Jesper Christensen ser frem til at samarbejde med LFS og BUPL København om at realisere minimumsnormeringer og øget pædagogisk kvalitet

Københavns yngste kan se frem til en hverdag med mere og bedre voksenkontakt i børnehaven og vuggestuen. Med den nye budgetaftale har et politisk flertal på rådhuset vedtaget et forslag fra S og SF om at indføre minimumsnormeringer i København allerede fra 2022. 

Der er også sat midler af til at øge den pædagogiske kvalitet i byens daginstitutioner med bl.a. en rekrutteringspulje. Og der kommer en ny pædagogisk ledelsesuddannelse, som tager udgangspunkt i de udfordringer, der er i dagligdagen i institutionen.

- Et bredt flertal på rådhuset er enigt om at prioritere børnene, og det er fantastisk. Årene i daginstitution er ekstremt vigtige for det enkelte barns udvikling, Derfor er det afgørende, at vi har dygtige medarbejdere – og nok af dem - siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S). 

I arbejdet med udspillet til minimumsnormeringer har de pædagogfaglige organisationer LFS og BUPL Hovedstaden bidraget konstruktivt med ideer og visioner. Organisationerne kommer også fremadrettet til at få en nøglerolle:

- Vi har brug for organisationernes bud på, hvilken vej, vi skal gå. De ved om nogen, hvilke udfordringer gulvpædagogen på Mariehønestuen og lederen i Tuttebøvsen har. Det er et meget ambitiøst projekt, vi har søsat. Det kan kun lykkes, hvis vi er sammen om det, siger Jesper Christensen.

Historisk, stærkt og visionært

Hos BUPL Hovedstaden klader formand Henriette Brockdorff budgetforliget for historisk.

- Flere pædagoger giver mere tid til omsorg og nærvær. Samtidig kan minimumsnormeringer være med til at skabe attraktive arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø og en høj pædagogisk faglighed, som både tiltrækker nye medarbejdere og fastholde de dygtige i faget, siger Henriette Brockdorff.

I Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS) er der stor ros fra næstformand Jan Hoby.

- Det er stærkt og visionært, at man på rådhuset går foran og sætter handling bag de flotte hensigtserklæringer om det gode børneliv og en øget chancelighed. Alle børn har en ret til at komme godt fra start. Men det kommer de kun, hvis der er høj pædagogisk kvalitet i alle vores dagtilbud og nok hænder, siger Jan Hoby.

Flere fuldtidsstillinger

Med flere børn i byen, en ledighed på nær nul og indførelsen af minimumsnormeringer stiger behovet for flere pædagoger drastisk. 

Udover at stå sammen om forskellige rekrutteringsinitiativer har LFS, BUPL Hovedstaden og Jesper Christensen derfor også et fælles ønske om, at flere pædagoger arbejder fuld tid. Både fordi der er brug for alle gode kræfter og for at sikre pædagogerne en ordentlig livsindkomst.

Derfor vil ledige pædagogstillinger i dagtilbud som udgangspunkt blive slået op med mulighed for fuldtidsansættelse. Samtidig skal der arbejdes systematisk med at motivere deltidsansatte pædagoger op i tid.

 

FAKTA
Den nye budgetaftale giver en række løft til daginstitutionerne i landets største kommune:

  • Bedre normering: Der afsættes knap en halv mia. kr. over de næste fire år til at sikre minimumsnormeringer. Fra 2022 er der højst tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne. Dermed går København foran Christiansborg, hvor et flertal har besluttet at indføre minimumsnormeringer fra 2025.  
  • Bedre rekruttering: Der skrues op for indsatsen med at få nye medarbejdere. Bl.a. er der afsat midler til at videreuddanne flere pædagogmedhjælpere til pædagoger. Og der arbejdes på at få godkendt en lønnet uddannelse til meritpædagog for akademikere, som føler, de er landet på den forkerte hylde.    
  • Bedre ledelse: Forskning viser, at god ledelse har stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. Derfor oprettes der en ny, praksisnær ledelsesuddannelse. Uddannelsen er udviklet sammen med Aalborg Universitet.