Nyt bookingsystem til daginstitutioner tages i brug sommeren 2019

06.03.2018
  • Det nye bookingsystem for dagtilbud bliver udskudt til 2019.
Det nye bookingssystem udskydes til sommeren 2019 for at tage højde for et kommende lovforslag fra regeringen.

Det nye bookingsystem, der skal erstatte det nuværende ventelistesystem i pladsanvisningen af dagtilbud, træder først i kraft i løbet af sensommeren 2019.

Beslutningen om at udskyde lanceringen af det nye system er blevet truffet på baggrund af et lovforslag fra regeringen om blandt andet deltidspladser i daginstitutioner og tvungen dagtilbud for børn i udsatte byområder, som vil få betydning for, hvad systemet skal kunne. Derfor har Børne- og Ungdomsforvaltningen valgt, at systemet først skal tages i brug i 2019.

“At finde pasning til ens barn, er noget, der fylder rigtigt meget for børnfamilier, og derfor er det også vigtigt, at vi ikke forhaster os og gør det ordentligt, når vi introducerer et nyt system for pladsanvisning. Vi vil gerne have tid til at gennemteste det og sikre os, at alle funktioner fungerer,” siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen.

Ingen kommer bag i køen

Når det nye bookingsystem træder i kraft i 2019, skal forældre ikke længere skrive deres børn op på en venteliste, men kan i stedet booke en specifik plads. Så forældrene ved allerede når de booker, hvornår de får en plads, modsat det nuværende ventelistesystem, hvor man typisk får anvist en plads cirka tre-fire uger før, en plads bliver ledig til opstart.

I overgangen mellem de to systemer vil man få anvist plads alt efter ens plads på ventelisten. Det barn, der står øverst på ventelisten, vil få tilbudt den første plads, barn nummer to den anden plads, og sådan vil man fortsætte ned ad listen. 

Som i dag kan pladsanvisningen heller ikke med det nye system garantere, at man får en plads i sin fortrukne institution. Der vil være institutioner, der har så lange ventelister, at alle på listen ikke vil kunne få en plads.

“Det giver os samtidig god tid til at sikre en ordentlig overgang fra ventelistemodellen til Book en plads. En lang række forældre har skrevet ind og spurgt mig, hvordan overgangen bliver håndteret. Og jeg vil gerne slå fast, at anvisningen af vuggestue- eller dagplejeplads i overgangsperioden vil ske efter de eksisterende anvisningsregler, hvor pladsanvisningen vil tilbyde plads efter tur, så ingen bliver sprunget over i forhold til den eksisterende venteliste i anvisningen af pladser,” siger Jesper Christensen.

Københavns Kommune har oprettet en side, hvor man kan læse mere om det nye bookingsystem. Besøg siden for book en plads her.

Kontakt:

Josephine Christine Hald Pedersen, pressemedarbejder i Børne- og Ungdomsforvaltningen

TLF: 2366 2122, Mail: jc4n@buf.kk.dk