15. juni 2020

København hylder pædagogfaget i ny rekrutteringskampagne

Vi hylder dem, som hver dag hjælper vores børns udvikling godt på vej. Og vi har brug for flere, som vil gøre en stor forskel for de mindste

Der er mangel på pædagoger, samtidig får vi flere børn og har en national målsætning om bedre normeringer i landets daginstitutioner.

Derfor lancerer Københavns Kommune i denne uge en ny rekrutteringskampagne i det københavnske bybillede, hvor vi hylder alle de pædagogiske medarbejdere, som hver dag hjælper vores børns udvikling godt på vej. De gør den største forskel for de mindste borgere. Og vi har brug for flere som dem.

De pædagogiske medarbejdere er en vigtig del af barnets dagligdag de første fem år, som er nogle af de vigtigste i barnets udvikling. De støtter barnet i at knytte venskaber, vise empati, tro på sig selv og udforske naturen og verden omkring os.

Derfor kan københavnerne i uge 25 møde plakater i byen med billeder af små børn i dagligdagssituationer fra vores daginstitutioner med overskrifter som ”Birk er ikke bange for biller”, ”Noor har styr på nudlerne” og ”Hugo har hjemme i hoppeland”.

Flere børn kræver mere pædagogisk personale

I København oplever vi, som i resten af landet, rekrutteringsudfordringer på dagtilbudsområdet. Ledigheden for pædagoger er meget lav, og samtidig stiger børnetallet kraftigt både i København og på landsplan.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der frem mod 2030 kommer 53.000 flere børn i vuggestue- og børnehavealderen. Det kræver ifølge fagforbundet BUPL 9.000 flere pædagoger på landsplan alene for at fastholde det nuværende niveau for normeringer.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger:

”Vi lancerer en rekrutteringskampagne for at slå et slag for pædagogfaget og få flere ansøgere til uddannelsen. Vi håber, at flere får øjnene op for mulighederne i et fag, hvor man i den grad kan gøre en konkret forskel. Og tilmed har stor jobsikkerhed.”

”Den største udfordring for at skabe bedre normeringer er, at der er mangel på pædagoger. Det betyder, at det kan være svært at rekruttere uddannede pædagoger allerede i dag. Når børnetallet vokser, og vi ønsker at forbedre normeringerne, så er det helt afgørende, at det lykkes at gøre pædagoguddannelsen mere attraktiv. Vi skal sikre, at flere ønsker at gøre en stor forskel for de mindste.”

”Desuden arbejder vi sammen med de faglige organisationer på at få flere pædagoger i fuldtidsstillinger frem for på deltid. Og sammen med de relevante aktører arbejder vi på, at pædagogmedhjælpere hurtigere kan få merit, så de ikke behøver vente fem år, før de kan gå i gang med uddannelsen til meritpædagog.” 

Der er ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00 til kvote 1 på landets videregående uddannelser herunder pædagoguddannelsen.