21. januar 2019

De københavnske elever har fået røgfri skoletid

Da eleverne i Købehavn kom retur fra juleferie, var det slut med at ryge i skoletiden, selv om de ikke opholder sig på skolens område.

Siden 1. januar har det været forbudt for at ryge i skoletiden som elev på de københavnske folkeskoler. Nu skal de enkelte skoler beslutte, hvordan forbuddet skal håndhæves, og både elever, lærere og forældre skal deltage i beslutningsprocessen.
Rygning er ekstremt sundhedsskadelig, og derfor har Børne- og Ungdomsudvalg besluttet, at gøre det meget nemmere for de unge ikke at falde for fristelsen til at begynde at ryge. Og statistikken viser desværre, at der er behov for nye initiativer.

Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viser, at andelen af 16-24-årige i Region Hovedstaden, der ryger dagligt, er steget fra 12,6 pct. i 2013 til 16,1 pct. i 2017. En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden fra 2017 viser, at blandt de 14-19-årige, der ryger dagligt, røg næsten én ud af fem for første gang i skoletiden, og tre ud af fem bliver fristet til at ryge, når de er i skole.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger:
“Det livsfarligt at ryge, det er ulovligt at sælge  cigaretter til unge under 18 år, så selvfølgelig skal skoletiden i København være totalt røgfri for eleverne. Vi ved, at unge påvirker hinanden til at ryge, og at de går ud uden for skolen for at ryge, den mulighed er heldigvis væk nu. Man skal lære meget i skolen, men man skal ikke lære at ryge.”

Flere undersøgelser viser, at kombinationen af oplysning og klare regler er en effektiv vej til at sikre færre rygere. Derfor står Røgfri Skoletid heller ikke alene, siger sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF):
”Alt for mange børn begynder at ryge netop i skolen. Med Røgfri Skoletid sikrer vi, at børnene ikke bliver fristet til at ryge i skolen for at passe ind i fællesskabet. Ud over Røgfri Skoletid  tilbyder vi alle skoler en forebyggende indsats med aktiviteter i undervisningen, rygestopvejledere og rygestopkurser til ansatte og forældre.”

Forældrenes holdning er afgørende

Mange forældre tror ikke, at deres teenagere lytter til dem, når det handler om rygning. Ifølge en forsker i rygeforebyggelse forholder det sig lige omvendt.

Lotus Sofie Bast, ph.d, SDU, siger:
”Forældrenes holdning og handlinger er vigtige, også når det gælder rygning. Når forældre taler med deres teenagere om erfaring med og tanker om rygning, og når forældre gør det tydeligt for deres teenager, at de forventer, at de ikke begynder at ryge, er de med til at mindske risikoen for, at teenageren rent faktisk begynder at ryge.” 

Anders Høgsbro Madsen, bestyrelsesmedlem, Skole og Forældre i København siger:
“Røgfri Skoletid er et virkelig godt initiativ. Det betyder, at rygning ikke bliver en adgangsbillet til børn og unges fællesskaber i skolen. Skolebestyrelserne har nu en opgave ude på skolerne med bl.a. at fastsætte principper for opgaven. Vi har lavet en principskabelon om Røgfri Skoletid, hvor skolebestyrelserne kan hente inspiration, så alle hurtigt kan komme i gang. Det er også vigtigt, familierne udtaler klare forventninger til deres barn.”

Slut med rygefællesskaber i skolen

Røgfri Skoletid skal fjerne synlig rygning helt fra elevernes hverdag og de fællesskaber omkring rygning, de har på skolerne. Dermed undgås det, at eleverne begynder at ryge for at blive en del af fællesskabet, og at de yngre elever lærer at ryge af ældre elever.

Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, siger:
“Det er meget glædeligt, at Københavns Kommune nu har tilsluttet sig den stigende gruppe af kommuner, som indfører røgfri skoletid for elever på alle folkeskoler. Det er en meget vigtig beslutning, hvis vi sammen skal nå målet om en Røgfri Fremtid i 2030. Med beslutningen i København har over halvdelen af landets grundskoler røgfri skoletid for elever, og vi håber, at beslutningen vil brede sig.”

Senest 1. marts skal de københavnske folkeskoler have besluttet, hvordan de vil håndhæve røgfri skoletid på deres skole, og hvordan de vil arbejde med forebyggelse af rygning blandt eleverne. Typisk har skolerne håndteret brud på den eksisterende regel om rygeforbud på skolens matrikel med en eller flere samtaler med eleverne, skriftlige advarsler og samtaler med forældrene.

FAKTA

• Siden 1. januar har det været forbudt for eleverne at ryge i skoletiden. Også når de opholder sig uden for skolen.
• Senest 1. marts 2019 skal skolerne have fastlagt, hvordan røgfri skole håndhæves, og hvilke sanktioner skolen vil anvende ved en evt. overtrædelse.
• Elever, lærere og forældre inddrages i arbejdet med at udarbejde regler for håndhævelsen af røgfri skoletid.
• Københavns Kommune tilbyder hjælp til processen i skolebestyrelsen og på skolen generelt.
• For at nå visionen om Røgfrit København 2025 har kommunen sendt en opfordring til alle privatskoler i Københavns Kommune om at indføre Røgfri Skoletid.
• En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse (2017) viser, at 82 procent af eleverne i grundskolen synes, det er en god idé at gøre skoletiden røgfri.