2. juni 2018

Fremgang blandt fagligt svage elever i København

Den gode udvikling i de københavnske folkeskoler tegner sig nu også blandt de fagligt svageste elever.

De københavnske skoleelever har samlet set rykket sig fagligt mere end elever i resten af landet i de senere år – og i København tegner den positive udvikling sig nu også blandt de fagligt svageste elever. Det viser de foreløbige tal fra de netop overståede afgangsprøver i 9. klasse fra syv skoler i København, der sidste år blev fremhævet som fagligt udfordrede.

Opgørelserne viser bl.a., at andelen af elever, der får 2 eller derover i dansk og matematik, er steget over hele linjen. På samme måde er andelen af elever, der får 4 eller derover i dansk og matematik steget for flertallets vedkommende.

”Alle vores elever skal blive dannede, dygtige og glade af at gå i skole. Og jeg er selvfølgelig overordentlig tilfreds med, at det er lykkedes os at løfte nogle af de fagligt svageste elever. Særligt i en tid med ændrede prøveformer og nye krav til eleverne. Vi er i gang med en langsigtet og fagligt fokuseret indsats, og tallene viser os, at den har effekt,” siger borgmester i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Jesper Christensen.

I København har man i længere tid arbejdet med skræddersyede planer for skolerne, så de får målrettet hjælp til at højne elevernes faglige niveau i dansk og matematik, få flere elever godt afsted i en ungdomsuddannelse og mindske ulovligt fravær.  

Målrettet og skræddersyet indsats giver pote

En af de skoler i København, der har flyttet sig allermest er Rådmandsgades Skole. Her har man i lang tid arbejdet målrettet på at forbedre elevernes faglige niveau gennem et samarbejde med forvaltningen.

”Jeg tror, at det der har gjort forskellen, er, at vi har insisteret på at få ro til at trække langt og sejt. Vi har sammen med forvaltningen analyseret vores udfordringer og defineret nogle indsatser, som vil hjælpe os i den rigtige retning. Og så har vi givet hinanden håndslag på, at vi holder os til planen” fortæller Martin Wåhlin, der er skoleleder på Rådmandsgades Skole.

Skolens elever har bl.a. præsteret hele to karakterpoint bedre end sidste år i dansk - skriftlig fremstilling, og andelen af elever, der har fået 2 eller derover i dansk og matematik er steget til 95,5 % (mod 84,6 sidste år). Andelen af elever, der får 4 eller derover i dansk og matematik er ligeledes steget med 13 procentpoint (fra 46,2 til 59,1).

Administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Tobias Børner Stax, glæder sig over, at de indsatser forvaltningen har sat i søen ser ud til at virke:

”Jeg tager hatten af for det benarbejde vores skoler har leveret, og som elever og forældre nu kan høste gevinsterne af. Det er imponerende godt gået. Det bekræfter mig i, at skolerne i København er i god gænge, og at der er en værdi i at være vedholdende og tænke langsigtet. Det er ikke tilfældigt, at skolerne præsterer fremgang. Det er resultatet af, at det er lykkedes dem at holde snuden i sporet, på trods af de mange udviklingsprojekter, opgaver og udfordringer, som forskellige aktører lægger på deres borde,” konstaterer Tobias Børner Stax.  

De endelige resultater fra årets afgangsprøver forventes at lande i slutningen af august.