Københavns børne- og ungdomsborgmester roser regeringens udspil med flere penge til udsatte børn

24.08.2018
Københavns børne- og ungdomsborgmester roser regeringens udspil med en milliardinvestering i udsatte børn for at skabe større chancelighed.

En af Københavns store daginstitutioner, børnehuset Gaia, havde i dag besøg af statsminister Lars Løkke Rasmussen og Mai Mercado, børne- og socialminister. De to ministre fik en rundvisning i børnenes hverdag, og så havde de fået lov at låne børnenes legeplads på taget i en times tid for at præsentere et udspil til en styrket indsats for de 0-2-årige børn fra sårbare familier. let ”1000-dages program – en bedre start på livet.”

Københavns børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen siger:
”Stor ros til regeringen for at ville give os flere penge til indsatsen for børn i udsatte og sårbare familier. Børnene har brug for det for at være på omgangshøjde med de andre børn, når de begynder i skole. I København har chancelighed for alle børn i mange år været en højt prioriteret politisk dagsorden, som vi har investeret mange penge i. Men der er behov for flere ressourcer for at nå i mål, derfor er det meget positivt, at regeringen vil investere en milliard kroner i de udsatte familier.” 

Københavns Kommune har i de seneste 12 år arbejdet med ekstra personaleressourcer i daginstitutioner med mange sårbare og socialt udsatte børn. Det er en politisk prioriteret indsats for at skabe lige muligheder for alle børn, allerede inden de begynder i skole. 
De første 1000 dage i et barns liv er helt afgørende for udviklingen, læringen og dermed mulighederne i resten af barnets tilværelse og derfor er det så vigtigt med en særlig indsats for de udsatte og sårbare børn meget tidligt i livet. 

Jesper Christensen, børne- og ungdomsborgmester i København (S) siger:
”Regeringens ønske om at prioritere flere penge til de udsatte familier og børn er et helt rigtigt skridt for at bryde den sociale arv og give børnene den bedste start på tilværelsen. I København har vi i mange år investeret et tocifret millionbeløb for at give de udsatte og sårbare familier den støtte og hjælp de har brug for, fordi vi ønsker at alle skal have de samme muligheder for at skabe den tilværelse, de ønsker sig.” 

I regeringens udspil er der også afsat penge til forsøg med at skabe en tættere kontakt mellem sundhedsplejen, familierne og daginstitutionerne. Her har Mai Mercado hentet inspiration i den københavnske daginstitution Benediktegården, som tilbyder forældrene et besøg sammen med en sundhedsplejerske, når barnet har fået plads i institutionen. Formålet med besøget hos familie er at forældrene får mulighed for at sætte ord på deres barn og deres forventninger til samarbejdet med institutionen. 

Jesper Christensen, børne- og ungdomsborgmester siger: 
”Jeg er stolt af Københavns arbejde med de udsatte børn, og er glad for at institutioner som Benediktegården inspirerer regeringen i sit arbejde. Børn skal ikke være bagud på point, allerede inden de begynder i skole, og derfor er det så vigtigt at alle børn får mulighed for at være en del af fællesskabet i en daginstitution. Her er der dygtige medarbejdere med de faglige kompetencer til at udvikle børnene med fuldt fokus på at udvikle deres indlæring, motorik og trivsel i det hele taget. Vi ved, at det er for sent, hvis vi først sætter ind med indsatser i skoletiden, så derfor er det vigtigt at børnene også går i daginstitution.”

Som et led i arbejdet med den tidlige indsats for sårbare og udsatte børn gik Københavns Kommune tidligere i år med i den landsdækkende alliance Småbørnsløftet, som arbejder for at give alle børn bedre forudsætninger for en god skolegang. Alle alliancens deltagere arbejder for at skabe de bedste rammer i børnenes første leveår, så de kan udvikle de nødvendige færdigheder for at få det bedste ud af deres skolegang. 

Kontakt

Anni Lundqvist, pressechef, Børne- og Ungdomsforvaltningen på mobil 2526 4163 eller ec5q@buf.kk.dk