Kodning i fingrene på Lergravsparkens Skole

23.09.2019
  • ""
I forbindelse med lanceringen af en ny kampagne besøgte Jesper Christensen i dag 6. X på Lergravsparkens Skole, der arbejder med kodning.

I dag den 23. september 2019 lagde Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen vejen forbi 6.X på Lergravsparkens Skole. Det skete for at markere startskuddet på en kampagne, der skal informere byens forældre og andre interesserede om, hvordan vi i kommunen omsætter de 220 mio. kr. som politikerne over en firårig periode har bevilget til at styrke udskolingen.

Eleverne i 6.X har de sidste to uger deltaget i undervisningsforløbet Coding Class, som er et tilbud til københavnske folkeskoleelever i 6. og 7. klassetrin. I forløbet løser eleverne en case, som en samarbejdspartner fra erhvervslivet stiller dem. I dag præsenterede eleverne fra 6. X deres samarbejdspartner, app-producenten Tactile Games, for deres foreløbige ideer til et spil, som kan gøre et fag i skolen sjovere at arbejde med. Præsentationen fandt sted på Lergravsparkens Skole, hvor både samarbejdspartneren og Jesper Christensen var til stede ved præsentationen.

Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen udtalte:
”En af folkeskolens vigtigste opgaver er at ruste eleverne til det liv, der følger efter folkeskolen. Eleverne skal kunne træffe velovervejede beslutninger om uddannelse og job og blive mødt med undervisning, der modsvarer fremtidens kompetencer. Det her er et mønstereksempel på, hvordan lokale virksomheder medvirker til at styrke folkeskolen.”

Fakta om Coding Class

Coding Class er et erhvervssamarbejde mellem folkeskolerne i Københavns Kommune og en lang række forskellige erhvervsvirksomheder. I forløbet arbejder eleverne med en case, som virksomheden har stillet. Coding class er en del af arbejdet med at styrke mulighederne og tilbuddene til folkeskolernes ældste elever.

Fakta om Styrket Udskoling:

Med budget 2018 har de københavnske politikere bevilliget 220 millioner kroner til at styrke tilbud og muligheder for folkeskolens ældste klasser over en firårig periode.

Målet er at:

  • Flere elever ønsker at blive i folkeskolens ældste klasser
  • Eleverne bliver dygtigere
  • Alle elever bliver parate til livet efter folkeskolen

To tredjedele af bevillingen følger eleverne, og er udmeldt i skolens budget og kan bruges på indsatser, som skolerne vurderer, vil have den bedste effekt hos dem.

Den sidste tredjedel er udlagt som en pulje, som skolerne har kunnet søge til at afprøve og udvikle nye måder at arbejde med folkeskolens ældste elever, fx i form af særlige talentforløb, erhvervsforløb eller intensive forløb for elever med faglige udfordringer.

Læs mere om indsatserne, nye tilbud og muligheder på websitet vivokser.kk.dk