Kan opvæksten forklare terrorisme?

26.08.2015
  • ""
Har vi forstået hvor terroren stammer fra, og hvilke typer af forebyggende tiltag skal vi satse på for at undgå terrorangreb i fremtiden?

Terror er blevet et fast element i hverdagen over hele Europa. Men hvordan forholder vi os egentligt til terroristerne, deres baggrund og deres motiver? Skal vi finde årsagen til terrorisme i sociale problemer i udsatte boligområder, eller har den religiøse og ideologiske radikalisering andre årsager?

Risikoen for terror stammer ikke fra tilrejsende eller syriensfrivillige, men fra forstyrrede unge mænd fra sociale boligområder. Hvis vi gav flere unge fra udsatte boligområder bedre muligheder for fællesskab, fritidsinteresser, uddannelse og job, tror jeg, at risikoen for radikalisering og attentater, ville blive mindre, end den er i forvejen.

At Københavns Kommune bruger penge på områder som Mjølnerparken betyder, at den groveste kriminalitet i København er styrtdykket.

Dette er bl.a. nogle af de argumenter, jeg bruger i debatten med journalist Søren Villemoes. Du kan læse debatten på Netavisen Pio: http://piopio.dk/kan-opvaeksten-forklare-terrorisme/