Flere penge til handicapområdet i København næste år

08.09.2017
Borgere med handicap kan næste år glæde sig over, at handicapområdet i København bliver styrket med flere penge.

Det er en del af den budgetaftale for næste år, som et flertal i Københavns Borgerrepræsentation blev enige om i dag, og som sikrer området flere penge end i det oprindelige budgetforslag.

Jeg er utrolig glad for, at vi får de her ekstra penge til blandt andet flere botilbudspladser. Der bliver flere borgere med handicap i vores by, og der er også et stigende plejebehov hos de borgere med handicap, som vi allerede hjælper. De behov kan vi nu bedre imødekomme, siger socialborgmester Jesper Christensen.

Næste år tilføres der med aftalen 71,9 millioner til service på handicapområdet. Samtidig afsættes der 6,6 millioner kroner til anlæg på området.

Handicapområdet er under økonomisk pres i hele landet. Derfor er det vigtigt, at vi i København har valgt at prioritere området.  Jeg er glad for, at mine kolleger i Borgerrepræsentationen er enige i, at vi skal gøre noget lige netop her, siger Jesper Christensen.

Budgetaftalen betyder blandt andet

  • at der etableres 30 flere botilbudspladser til borgere med handicap. 
  • at der gives flere penge, fordi flere borgere med handicap bliver mere plejekrævende
  • at der tilføres flere penge, fordi borgere med handicap udgør en stigende andel af den københavnske befolkning. Dette skyldes særligt, at levealderen for borgere med handicap er stigende, og at der er flere børn med autisme.

Billede fra Bostedet Hyldeblomsten i Vanløse