Færre unge hjemløse i København

01.09.2017
  • ""
Københavns Kommune har de seneste år styrket indsatsen overfor unge hjemløse.

Den seneste optælling af hjemløse over hele landet viser en stigning ifølge nyeste kortlægning fra VIVE – og særligt i gruppen af unge hjemløse. Men i København ser billedet anderledes ud.

"I København har vi oplevet et fald af hjemløse generelt og især blandt de unge, hvor vi de seneste to år har styrket vores indsats. Det er meget tilfredsstillende og mit mål er, at vi fortsat skal have stort fokus på området", siger socialborgmester Jesper Christensen (S).

Socialforvaltningen i Københavns Kommune har siden 2015 styrket indsatsen for unge hjemløse blandt andet med ”Ungeprojektet”, som har fokus på forebyggelse og tidlig indsats over for udsatte unge mellem 17-24 år.

En hverdag som andre
Siden opstart af projektet har 108 unge været eller er stadig tilknyttet ungeprojektet.  51 unge er flyttet i egen bolig. Og cirka 90 procent af de unge, der har fået egen lejlighed eller kollegieværelse, har også fastholdt boligen.

Ud over at hjælpe de unge med at få en bolig og skabe et nyt hjem, handler projektet i lige så høj grad om at støtte og hjælpe de unge med at få håndteret deres udfordringer, så de kan få en hverdag som andre unge. 

Det kan være støtte til at komme i behandling efter behov og i det hele taget få skabt en hverdag med uddannelse, beskæftigelse, fællesskaber. Det sker for eksempel i et tæt samarbejde med uddannelsesvejledning, jobcenter og andre relevante samarbejdspartnere – og altid med den unge i centrum.

Et fald på fem procent
I uge seks i februar i år, hvor optællingen fandt sted, var der på landsplan 6.635 mennesker, som ikke havde deres egen seng at sove i og derfor sov på gaden, herberger, varmestuer eller hos familie og venner. På landsplan er det en stigning på otte procent sammenlignet med 2015. I København er tallet faldet med fem procent til 1.482 hjemløse i alt.