Første status på de politiske pejlemærker på det sociale område

28.04.2015
  • ""
Socialudvalget har netop fået den første status på de politiske pejlemærker.

De viser bl.a., at flere udsatte københavnere fastholder en bolig, og at der er en stabil udvikling, når det handler om at øge borgernes mestring af eget liv.

I efteråret 2014 besluttede Socialudvalget, at Københavns Kommune på det sociale område skal arbejde efter ni pejlemærker. Pejlemærkerne er konkrete mål for, hvad politikerne gerne vil opnå i deres valgperiode.

Tilsammen skal pejlemærkerne sikre, at der bliver færre socialt udsatte københavnere, og at den sociale mobilitet og livskvaliteten øges blandt udsatte københavnere og københavnere med særlige behov.

Pejlemærkerne viser udviklingen på en række fokusområder for socialt udsatte københavnere. På den måde fungerer de som en temperaturmåling af bl.a.:

•    Om flere udsatte unge klarer sig bedre i skolen
•    Om flere udsatte københavnere kommer i beskæftigelse og uddannelse
•    Om flere af de borgere, som Socialforvaltningen har kontakt til, i højere grad mestrer deres eget liv.
 
Socialudvalget får fremover en årlig status på pejlemærkerne for at sikre en løbende opfølgning.

Se indstilling om status på pejlemærker    

Læs mere om pejlemærkerne og socialudvalgets grundlagspapir og se den samlede status for de enkelte pejlemærker.