En endnu bedre by at være barn i

02.09.2020
Ny budgetaftale giver et markant løft til daginstitutioner. Flere pædagoger og medhjælpere, og en styrkelse af den pædagogiske kvalitet.

Københavns yngste kan se frem til en hverdag med mere og bedre voksenkontakt i børnehaven og vuggestuen.

Med den nye budgetaftale afsættes et historisk højt beløb til flere pædagoger og pædagogmedhjælpere. Samtidig investeres der i at udvikle den pædagogiske kvalitet i byens daginstitutioner. 

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) er begejstret for, at København med budgetaftalen realiserer et forslag fra S og SF om at gå foran og indføre minimumsnormeringer allerede i 2022:

“Et bredt flertal på rådhuset er enigt om at prioritere børnene, og det er helt fantastisk. Årene i daginstitution har enorm betydning for det enkelte barns udvikling. Derfor er det så afgørende, at vi har tilstrækkeligt med dygtige og dedikerede medarbejdere,” siger Jesper Christensen.

Tre store løft

Den nye budgetaftale giver en række løft til daginstitutionerne i landets største kommune:

  • Bedre normering: Der afsættes knap en halv mia. kr. over de næste fire år til at sikre minimumsnormeringer. Fra 2022 er der højst tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne. Dermed går København foran Christiansborg, hvor et flertal har besluttet at indføre minimumsnormeringer fra 2025.  
  • Bedre rekruttering: Der skrues op for indsatsen med at få nye medarbejdere. Bl.a. er der afsat midler til at videreuddanne flere pædagogmedhjælpere til pædagoger. Og der arbejdes på at få godkendt en lønnet uddannelse til meritpædagog for akademikere, som føler, de er landet på den forkerte hylde.    
  • Bedre ledelse: Forskning viser, at god ledelse har stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. Derfor oprettes der en ny ledelsesuddannelse, som tager udgangspunkt i de udfordringer, der er i dagligdagen i institutionen.   

Jesper Christensen glæder sig over den politiske opbakning til både bedre normeringer og en høj pædagogisk kvalitet:

“Flere hænder gør kun en forskel, hvis det er de rette hænder. Så det er vigtigt, at institutionerne lykkes med at skaffe og fastholde dygtige folk. Særligt i en tid, hvor ledigheden blandt pædagoger er rekordlav, og færre vil være pædagog,” siger han.
“De yngste børn har været den store mærkesag for mig i årets budget. Så jeg er meget glad for, at vi er i mål med en aftale til gavn for både børn, forældre og de dygtige ansatte i vores institutioner.”

Fakta

  • Der går lidt over 30.000 børn i Københavns daginstitutioner. Over de næste 20 år ventes antallet af børn i alderen 0-5 år at stige med 11.000
  • Minimumsnormeringerne og det stigende antal børn betyder, at København skal rekruttere op mod 950 årsværk over de næste fire år. Indsatsen er i gang, og med budgetaftalen sættes der turbo på
  • Som led i budgetaftalen er kommunen blevet enig med de københavnske pædagogfaglige organisationer (LFS og BUPL Hovedstaden) om at arbejde systematisk på at få flere deltidsansatte pædagoger op i tid 
  • Budgeataftalen indeholder et særligt kvalitetsløft til en række daginstitutioner, som ligger i eller tæt ved udsatte boligområder    
  • Sideløbende med budgetaftalen forsætter arbejdet med det gode pædagogiske tilsyn i byens institutioner. Et tilsyn, som har båret frugt: Fra 2018-19 er antallet af daginstitutioner, som vurderes at have et behov for at rette op på forhold på minimum to områder, bragt ned med næsten en tredjedel – fra 41 til 28 ud af byens knap 400 daginstitutioner
  • En indføring af minimumsnormeringer betyder, at prisen på en daginstitution vil stige lidt – mellem hhv. 18-46 kr. for en plads i vuggestuen og 21-38 kr. for en plads i børnehaveplads om måneden.