Budget i psykiatriens tegn

27.09.2016
  • ""
112 mio. kroner til flytning af de mest syge beboere fra bosteder. Det er det største socialpolitiske aftryk på årets budgetaftale.

Bedre bosteder for sindslidende
Med et budget, hvor langt de fleste penge går til at løse meget akutte problemer på bostederne, vil årets aftale ikke blive husket som et overflødighedshorn af nye spændende projekter. Til gengæld giver aftalen mulighed for at tage et stort og vigtigt skridt i retning af tryggere og bedre bosteder, og for at en række mindre men vigtige indsatser bliver videreført. Derfor er jeg både glad for og lettet over, at det landede, hvor det gjorde.

Pengene til socialpsykiatrien skal konkret bruges på at sikre nye boliger til 35 sindslidende, som er for ustabile og risikable til at bo i deres nuværende boliger på Center Lindegården og nogle af kommunens øvrige bosteder. Siden det tragiske drab på Lindegården for et halvt år siden har jeg arbejdet for at finde en løsning, der gør bostederne bedre og tryggere for beboerne og medarbejdere. Regeringen har lovet, at komme os i møde ved at oprette en ny type institutioner til de mest risikable sindslidende. Men den endelige beslutning er endnu ikke truffet, og løsningen lader vente på sig. Det er derfor, vi nu selv går forrest og finder en konkret løsning. 

Udsatte børns skolegang
Selvom de fleste penge altså gik til socialpsykiatrien, blev der dog også råd til andet. Et af de mest interessante initiativer er en styrket indsats for sårbare børns skolegang. Alt for mange sårbare børn og unge har så meget fravær, at de næsten ikke kommer i skole. Vi har derfor afsat ca. 4,5 mio. kr. om året til at hjælpe de sårbare skolebørn og deres forældre. Penge skal blandt andet gå til at udbrede en succesfuld ordning med fraværskonsulenter.

Sårbare københavnere
Det er også lykkedes at finde penge til at fortsætte en række vigtige sociale indsatser, der ellers ville være løbet tør for penge næste år. Vi har blandt andet sikret, at der fortsat vil være døgnåbent i et af kommunens stofindtagelsesrum, og at det opsøgende gadeteam på Christiania kan fortsætte. Vi har også sikret varige bevillinger til en række vigtige men hidtil midlertidige indsatser. Blandt andre Natcafeen i Mændenes hjem, hvor nogle af byens mest udsatte borgere får hjælp, og boligrådgiverordningen der sikrer støtte til borgere, der er risiko for at blive smidt ud af deres lejlighed.

Listen er selvfølgelig meget længere, og jeg kan ikke komme omkring det hele. Det afgørende er, at vi endnu en gang kan være godt tilfredse med årets budget, og med at rådhusets røde flertal endnu en gang har sikret en solid balance mellem vækst, velfærd og social retfærdighed.