Børn, unge og socialt udsatte er vindere i nyt budget

08.09.2017
Det går stærkt i København. Byen er i rivende udvikling. Flere flytter til og vil gerne bo i vores by.

Af Jesper Christensen, socialborgmester

Derfor er det også vigtigt, at vores kommunale velfærd følger med. Det gør den heldigvis også.

Selv om vi har en stram kommunal økonomi, har vi i det nye budget for 2018 fået plads til at gøre noget på områder, som er vigtige for mig som socialdemokratisk socialborgmester. 
Vi løfter folkeskolen. Sørger for, at de skoler, der trænger til renovering, får de nødvendige penge. Bygger de daginstitutioner, som vores børn har brug for, når nye familier flytter til byen for at bo og arbejde.
Gode forhold for vores børn er med til at sikre, at de får en tryg barndom, der er med til at forebygge sociale problemer i fremtiden.

Bedre forhold for udsatte
For en by som København, er det også vigtigt, at vi passer godt på dem, der ikke får de samme muligheder som os andre.
Derfor er jeg som socialborgmester også glad for, at der i næste års budget er blevet råd til at gøre noget for borgere med handicap og psykisk sårbare medborgere.

Vi laver for eksempel flere botilbud, renoverer og modernisere eksisterende tilbud, så vi har gode tilbud om bolig til borgere med enten psykisk eller fysisk handicap.

Større tryghed
Jeg glæder mig også over, at vi gør en stærkere indsats for at forbygge, at unge kommer ind i kriminelle miljøer – for eksempel bander.

Vi får flere gadeplansmedarbejdere, udvidede åbningstider i vores klubber og nogle af vores udsatte unge får mulighed for kontigentstøtte, så de kan deltage i fritidsativiteter. Trods stram økonomi peger budgettet i socialdemokratisk retning. 

Vi styrker den kernevelfærd, som er forudsætningen for en velfungerende by.

På den måde understøtter vi, at vores by fortsat bliver attraktiv både at bo i og et sted, hvor virksomhederne ønsker at etablere sig.  Og som ikke mindst er sikker og tryg at bo i.

Tingene kan ikke skilles af – de hænger sammen.