Bedre forhold for psykisk syge i København

08.09.2017
  • ""
Socialpsykiatrien får flere penge til næste år.

Det er en del af den budgetaftale for næste år, som et flertal i Københavns Borgerrepræsentation blev enige om i dag.

"Vi får blandt andet flere botilbudspladser og bedre uddannelse af vores medarbejdere. Det bliver til gavn for vores psykisk sårbare medborgere. Det er jeg utrolig stolt over, at vi i København har valgt prioritere", siger socialborgmester Jesper Christensen.

Næste år tilføres der ekstra 68,9 millioner kroner til service på området. Samtidig løftes anlægsområdet med 109,9 millioner kroner.

"Vi har brug for øget specialisering i socialpsykiatrien. Jeg er glad for, at et stort flertal i Borgerrepræsentationen vil være med til at styrke det her område", siger Jesper Christensen.

De ekstra penge går blandt andet til:

  • 47 nye botilbudspladser til borgere med sindslidelser.
  • renoveringer og modernisering af eksisterende tilbud – blandt andet Stubberupgård. 
  • uddannelsesløft af medarbejdere.
  • flere pædagoger og sygeplejersker på tre socialpsykiatriske botilbud.
  • at målrette et botilbud til unge.

Billede af Thorupgården på Nørrebro i København