Sundhedspleje og dagtilbud - godt fra start

  • ""
En tryg barndom er den bedste forudsætning for et godt liv. Dagtilbudene er unikke til at give børn de optimale rammer for at udvikle sig.

De første år af et barns liv er helt afgørende for, hvordan man klarer sig resten af livet, det viser forskningen. Derfor er det så vigtigt at komme godt fra start, men desværre er det ikke alle børn, der får den bedstestart på tilværelsen. Vi kan se, at børn fra socialt udsatte familier, som ikke kommer i et pasningstilbud, klarer sig væsentligt dårligere hele vejen gennem folkeskolen.  Det mønster skal vi have brudt, så også børnene i udsatte familier kommer i daginstitution og får den læring og stimulering både sprogligt og motorisk, som er så vigtig for at klare sig lige så godt som alle andre børn.

Derfor skal vi i langt højere grad bruge for eksempel sundhedsplejerskerne til at tale med familierne om, hvordan en hverdag i vuggestue og børnehave kan give deres børn en god start på tilværelsen, så alle børn får de bedste forudsætninger for et godt liv.  Derfor vil jeg vil også arbejde for, at vi i København indfører automatisk opskrivning til vores pasningstilbud, så forældrene altid præsenteres for daginstitutionernes kvaliteter. Ønsker forældrene at holde børnene hjemme eller at vælge et andet godt pasningstilbud, så kan de selvfølgelig fravælge det tilbud, de automatisk er skrevet op til.

København har mange forskellige pasningstilbud med masser af kvalitet, men vi vil gerne hæve kvaliteten yderligere ved at øge andelen af uddannet personale i institutionerne og bedre normeringer i ydertimerne, når forældrene afleverer og henter deres børn. Det skal være trygt at have sit barn i institution i København.