Fritidstilbud - stærke fællesskaber

  • Fritidstilbud skal ramme børn og unge.
Klubber og fritidshjem skal have aktiviteter, som rammer børn og unge, ellers vælger de det fra.

København skal have attraktive fritidstilbud og mødesteder til byens unge. Vi vil forbedre mulighederne for unge til at mødes på tværs af social baggrund i tilbud båret af fælles interesser.

Byens tilbud skal være med til at løfte socialt udsatte unge og give dem bedre forudsætninger for deres voksenliv. Det er vores ambition at bryde sociale mønstre - ikke blot skabe mønsterbrydere. Vi har en vision om et samfund, hvor social mobilitet er en selvfølge - ikke et særsyn.

Vi mener, at børn kan få stor glæde af at være en del af klub- og foreningslivet. Det er sundt at være en del af et fællesskab, og det giver børnene sociale kompetencer, de kan bruge hele livet. Derfor vil vi arbejde for at bygge bro mellem udsatte familier og klub- og foreningslivet. Min ambition er, at langt flere børn og unge har lyst til at bruge kommunernes klubber og fritidstilbud.