Folkeskolen - kan meget mere

  • En spændende folkeskole udvikler børn og unge.
Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg. Med en styrket udskoling får vi en folkeskole, der giver børn kompetencer, de har brug for.

Folkeskolen i København skal være så god, at alle forældre ser deres lokale distriktsskole som det naturlige førstevalg til deres børn. Ikke fordi det er folkeskolen, men fordi det er den bedste skole i deres område. Vi skal have en folkeskole, som både giver børn og unge de faglige kompetencer, de får brug senere i livet, og samtidig skaber hele og dannede unge mennesker. Vi vil forbedre folkeskolen ved at styrke udskolingen gennem initiativer som brobygning til ungdomsuddannelserne og gøre undervisningen mere interessant gennem flere samarbejder med for eksempel kulturinstitutioner og private virksomheder.

De seneste år har vi set flere københavnske folkeskoler udvikle sig fra skoler, som forældre valgte fra til at være skoler, hvor næsten alle i distriktet ønsker at få deres børn ind på. Den udvikling skal vi fortsætte, så alle lokale folkeskoler bliver forældrenes førstevalg. Elevernes stemme er vigtig i det arbejde, deres holdninger og erfaringer skal vi bruge til i det fremtidige arbejde med blandt andet at nedbringe fraværet, og at forbedre trivslen for både elever og medarbejderne.  

De private skoler skal tage et større socialt ansvar, og vi skal stille krav om, at privatskolerne skal modtage børn fra udsatte familier.