En by hvor alle har en chance

København skal være en by, hvor man uanset sit fysiske, mentale eller sociale udgangspunkt har mulighed for at skabe et godt liv.

Tiden er forbi, hvor vi stillede os tilfreds med at gemme hjemløse, handicappede og sindslidende væk på store nedslidte institutioner langt fra byen.

I dag er vi langt mere ambitiøse. Uanset borgerens udgangspunkt vil vi hjælpe ham og hende med at udleve sit potentiale for forandring.

I praksis betyder det for eksempel, at hjemløse gennem en målrettet socialfaglig indsats skal lære at tage ansvar for eget liv i egen bolig. Og barnet, der er vokset med svigt, vold og misbrug, skal gennem en specialiseret indsats have mulighed for at vokse op i en familie og skabe et almindeligt liv.

Vi er kommet langt i omstillingen fra passiv omsorg til social mobilitet. Men jeg tror vi kan komme meget længere. Det kræver, at vi sætter ambitiøse mål for den enkelte borger, og fokuserer målrettet på at udvikle metoder til at opnå målene.  

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.