NYHEDER

De første år er de mest afgørende for et barns udvikling. VI investerer derfor massivt i flere hænder og høj pædagogisk kvalitet.
Jesper Christensen ser frem til at samarbejde med LFS og BUPL København om at realisere minimumsnormeringer og øget pædagogisk kvalitet
Ny budgetaftale giver et markant løft til daginstitutioner. Flere pædagoger og medhjælpere, og en styrkelse af den pædagogiske kvalitet.

Sider

POLITIK

""

Sundhedspleje og dagtilbud - godt fra start

En tryg barndom er den bedste forudsætning for et godt liv. Dagtilbudene er unikke til at give børn de optimale rammer for at udvikle sig.
En spændende folkeskole udvikler børn og unge.

Folkeskolen - kan meget mere

Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg. Med en styrket udskoling får vi en folkeskole, der giver børn kompetencer, de har brug for.
Fritidstilbud skal ramme børn og unge.

Fritidstilbud - stærke fællesskaber

Klubber og fritidshjem skal have aktiviteter, som rammer børn og unge, ellers vælger de det fra.